All in here - Summer 2014 - Summer 2015
Discover music
High Fidelity Streaming
Slika ulaznica

Preuzmite mapu Arene za MAC 2020

# ULAZNICE CENA (RSD)
1 ULTRA FAN PIT - stajaća mesta u okviru glavne bine Rasprodate
2 EXCLUSIVE VIP - VIP sedenje parter 2990
3 VIP LOUNGE - izdignuta VIP platforma sa barskim stolovima, paketi ulaznica(paket od 4 ili paket od 8 ulaznica). Ulaznice se mogu kupiti samo na prodajnim mestima tickets.rs 11.990(4)

18.990(8)
4 NIVO 200
KATEGORIJA 1: Od sektora 219 do 225
KATEGORIJA 2: Od sektora 225 do 204 i od sektora 219 do 214


2950


2490

Ulaznice možete kupiti ovde:

Ulaznice MAC 2020
tickets.rs