MAC logo

Akreditovanje se vrši do 20.1.2020.

  • Prijave pristigle posle roka neće biti uzeti u obzir.
  • Svaka medijska kuća može akreditovati 2 osobe.
  • Obavezno je popuniti sva polja prilikom akreditovanja. Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.
  • Informacije o akreditacijama će do 23. 1. 2020. stići na zvaničnu email adresu medija koja je naznačena.

Informacije o mediju:

Informacije o novinaru:

Informacije o snimatelju/fotografu: